Yrityslaina turvaa yrityksen rahoituksen

Lähes jokaisen yrityksen tai yrittäjän kohdalle osuu yritystoiminnan jossain vaiheessa asia nimeltä yrityksen rahoittaminen. Miten yrityksen toimintaa, investointeja tai kasvua rahoitetaan. Yleensä yrityksen tai yrittäjän rahoituksen tarve on suurimmillaan, kun yritystä ollaan perustamassa tai se on juuri perustettu eli yritys on toisin sanoen Start Up-vaiheessa. Yrityksen rahoittamiseen on useita erittäin hyviä vaihtoehtoja kuten erilaisten tukia ja starttirahojen hakeminen. Edellä mainittujen lisäksi yksi hyvin yleinen rahoitustapa on yrityslaina. Tässä artikkelissa keskityn nyt pelkästään yrityslainoihin.

Yrityslaina turvaa yrityksen rahoituksenYrityslainan hakemiseen on useita eri vaihtoehtoja. On täysin mahdotonta sanoa minkälainen yrityslaina sopii juuri tietylle yritykselle, perehtymättä yrityksen toimintaan ja tilanteeseen tarkoin. Käytännössä yrityslainat voidaan jakaa karkeasti neljään eri vaihtoehtoon, jotka ovat: vakuudellinen yrityslaina pankista, vakuudeton yrityslaina rahoitusyhtiöltä sekä valtion takaama niin sanottu Finnvera-laina.

Yrityslaina pankista

Pankista otettava laina on edelleen todennäköisesti yleisin yrityslainaamisen muoto. Lainaa myöntäessään pankit edellyttävät lainaa hakevalta yritykseltä tiettyjä kriteerejä, joiden on täytyttävä mikäli yritys mielii saada lainaa. Aikaisemmin kriteerit yrityslainan saamiselle olivat huomattavasti löysemmät, mutta edellisen finanssikriisin jälkeen pankit kiristivät lainan saannin ehtoja huomattavasti.

Kuten jo aikaisemmin totesin, pankit edellyttävät lainaa hakevalta yritykseltä tiettyjä asioita, jotta laina voidaan myöntää. Näitä asioita ovat muun muassa yrityksen luottokelpoisuus. Eli toisin sanoen pankki haluaa varmistua siitä, että yritys tai yrittäjä omaa hyvä takaisinmaksukyvyn. Pankit eivät mielellään myönnä lainaa riskialttiille lainanhakijoille. Toinen asia mitä pankit usein edellyttävät on vakuuksien antaminen lainalle. Tämä tarkoittaa sitä, että yritykseltä tai yrittäjältä täytyy löytyä lainan vakuudeksi jotain konkreettista omaisuutta. Vakuutena käytetään yleensä esimerkiksi yrittäjän asuntoa, säästöjä tai arvopaperiomistuksia. Lainan vakuutena voidaan joissain tapauksissa käyttää myös lainalla hankittavia koneita, rakennuksia tai muuta konkreettista vakuutta, jonka pankki hyväksyy. Se mikä kelpaa vakuudeksi lainalle on täysin pankin päätäntävallassa.

Vaatimalla vakuuksia lainalle pankit pienentävät omaa riskiään luottotappioille. Mikäli yritys ei suoriudu lainan takaisinmaksamisesta, pankki voi lunastaa lainan vakuuden itselleen ja muuttaa sen rahaksi. Osa pankeista myöntää myös vakuudettomia lainoja olemassa oleville vakavaraisille yrityksille, mutta nämä lainat ovat yleensä summiltaan suhteellisen pieniä ja lyhytaikaisia lainoja.

Vakuudeton yrityslaina

Kuten jo edellisessä kappaleessa totesin, pankit eivät yleensä myönnä vakuudettomia yrityslainoja, kun taas yksityiset rahoituslaitokset taas myöntävät. Vakuudettomia yrityslainoja myöntäviä rahoitusyhtiötä ja palveluita on useita. Niistä on mahdollista saada yrityslainaa ilman vakuuksia, jopa 5 miljoonaan euroon saakka.

Erona pankista haettavaan yrityslainaan on luonnollisesti jo mainittukkin vakuuksien puuttuminen sekä lainan korot. Vakuudeton laina on yleensä aina hieman kalliimpi kuin vakuudellinen laina. Tämä fakta johtuu yksinkertaisesti siitä, että vakuudettoman lainanmyöntäjä ottaa huomattavasti suuremman riskin lainan myöntäessään kun vakuudellisen lainanmyöntäjä. Toinen merkittävät ero on lainan saamisen nopeus. Pankista haettavaa lainaa ei yleensä saa tilille kovinkaan nopeasti, koska pankin tarkistukset sekä muut asiat vievät aikaa. Vakuudettoman lainan saaminen on huomattavasti nopeampaa ja rahojen tilille saaminen onnistuukin yleensä joko samana päivän tai maksimissaan parissa päivässä. Erilaiset vertaislainat yrityksille ovat myös lähes aina vakuudettomia. Vertaislaina voikin olla yksi hyvä vaihtoehto yrityslainalle.

Finnvera-lainat

Finnvera on valtion omistama erityisrahoitusyhtiö. Sen tarkoituksena on täydentää yritysten rahoitusmarkkinoita ja tästä johtuen Finnvera tarjoaa erilaisia rahoitusratkaisuja yritystoiminnan rahoittamiseen. Finnvera rahoittaa pääasiassa aloittavia, kasvua tavoittelevia ja kansainvälistyviä yrityksiä, joiden se katsoo omaavan mahdollisuudet kannattavaan liiketoimintaan. Lisäksi se rahoittaa pk-yritysten erilaisia hankkeita. Ennen kuin yksikään yrittäjä hakee lainaa pankista tai yksityiseltä rahoituslaitokselta. Kannattaa ottaa yhteyttä Finnveraan ja selvittää voiko Finnvera olla mukana rahoittamassa yritystä. Finnvera myöntää myös yrityslainoille osittaisia takauksia, mikäli yrityksen tai yrittäjän omat takaukset eivät riitä lainan saamiseen.